mercredi 8 mars 2017

Brock

Brock [brok] Robert, 1905-1979. č. dirigent; od 1948 v ND, prof. AMU. Z.um. (1961); Ř.pr. (1965). Brockelmann [brok-] Cari, 1868-1956, něm. (NDR) orientalista; zakl. srovnávací semitské jazykovědy.

mardi 7 mars 2017

Bohdanečský rybník

Bohdanečský rybník, u Bohdanče: od 1951 státní přír. rezervace, 250 ha;

Brook

Brook [bruk] Peter. *1925, brit. režisér a div. ředitel. Inscenace: Sen noci svatojánské (Shakespeare), Ma-rat-Sade (Weiss), Balkón (Genet). Působí též např. v Paříži.

Děčínské stěny

Děčínské stěny, geomorfologický pod-celek v ČSR v Děčínské vrchovině, plochá homatina. nejvyšši Děčínský Sněžník. 723 m n.m. Tur. ruch. Viz ilustrace sír. 458.

Dimitrovo

Dimitrovo [dy-] viz Perník, dimorfismus [dy- izm-, řec.], dvojtvár-nost — jev, kdy se u jednoho druhu organismu vyskytují dvě morfologické formy, lišící se tvarem těla nebo jeho částí, velikostí, zbarvením. Je vyvolán vnitřními vlivy, hl. hormony, nebo vnějšími vlivy, např. výživou, sezónními změnami. Nejznámější je d. pohlavní (sexuální), spočívající v rozdílném zevním tvaru, zbarvení a projevu samců a samic téhož druhu. V.t. poly-morfismus.

Dirichletova funkce

Dirichletova funkce [dyriklét-], mat. funkce definovaná takto :/[x) = 1 pro x racionální, J[x) = 0 pro x iracionální.

Dalton

Dalton [dól-] John, 1766—1844, brit. chemik a fyzik. Vysvětlil chem. slučováni pomoci at. teorie a objevil zák. parciálních tlaků, daltonismus viz barvoslepost.