mardi 7 mars 2017

Dimitrovo

Dimitrovo [dy-] viz Perník, dimorfismus [dy- izm-, řec.], dvojtvár-nost — jev, kdy se u jednoho druhu organismu vyskytují dvě morfologické formy, lišící se tvarem těla nebo jeho částí, velikostí, zbarvením. Je vyvolán vnitřními vlivy, hl. hormony, nebo vnějšími vlivy, např. výživou, sezónními změnami. Nejznámější je d. pohlavní (sexuální), spočívající v rozdílném zevním tvaru, zbarvení a projevu samců a samic téhož druhu. V.t. poly-morfismus.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire